Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Λεβιδίου

04/12/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Λεβιδίου

Τη διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την "Αποκομιδή απορριμμάτων
και ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Λεβιδίου" ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης.

Διαβάστε αναλυτικά, εδώ.