Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

11.07.2024

Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

«Αισθητική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός οδού Καραϊσκάκη(ΤΜΗΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ)»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

02.07.2024

«Αισθητική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός οδού Καραϊσκάκη(ΤΜΗΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ)»

Προσλήψεις για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

27.06.2024

Προσλήψεις για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων

Διακήρυξη επανάληψης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση Αποθήκης, από το Δήμο Τρίπολης, στην Κοινότητα Σταδίου Δ.Ε. Τεγέας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

26.06.2024

Διακήρυξη επανάληψης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση Αποθήκης, από το Δήμο Τρίπολης, στην Κοινότητα Σταδίου Δ.Ε. Τεγέας

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ξενώνα Υποδοχής-Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

21.06.2024

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ξενώνα Υποδοχής-Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Τεγέας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

20.06.2024

Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Τεγέας

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

13.06.2024

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου

Περίληψη διακήρυξης για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου Τρίπολης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

12.06.2024

Περίληψη διακήρυξης για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης

Προσλήψεις για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

10.06.2024

Προσλήψεις για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ

Πρόσληψη προσωπικού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

04.06.2024

Πρόσληψη προσωπικού

"Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

30.05.2024

"Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης"

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου - οικοπέδου για δημιουργία ανοικτού χώρου στάθμευσης τροχοφόρων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

27.05.2024

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου - οικοπέδου για δημιουργία ανοικτού χώρου στάθμευσης τροχοφόρων