Διακήρυξη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

17.10.2023

Διακήρυξη

Προμήθεια σκυλοτροφών για τις ανάγκες του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τρίπολης έτους 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

04.09.2023

Προμήθεια σκυλοτροφών για τις ανάγκες του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τρίπολης έτους 2023

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας της πράξης Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Τρίπολης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

29.06.2023

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας της πράξης Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Τρίπολης

Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Τρίπολης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

26.06.2023

Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Τρίπολης

Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

23.06.2023

Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση λύσεων καινοτομίας για την ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Τρίπολης»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

22.06.2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση λύσεων καινοτομίας για την ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Τρίπολης»

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

20.06.2023

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης

Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Τρίπολης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

16.06.2023

Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Τρίπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ 0757  ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

14.06.2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ 0757 ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ,  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ,  ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

14.06.2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τις παιδικές κατασκηνώσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

09.06.2023

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

01.06.2023

Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ