Διακήρυξη

17/10/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διακήρυξη

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση κινητών πραγμάτων ήτοι ενός οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης που βρίσκεται σε μακροχρόνια ακινησία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή.

Διαβάστε το σχετικό αρχείο, εδώ.