Διακήρυξη επανάληψης της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

15/11/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διακήρυξη επανάληψης της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ακινήτου, εντός της Κοινότητας Τρίπολης, για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης.

Διαβάστε εδώ, όλη τη διακήρυξη.