Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου - οικοπέδου για δημιουργία ανοικτού χώρου στάθμευσης τροχοφόρων στον Δήμο Τρίπολης

28/11/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου - οικοπέδου για δημιουργία ανοικτού χώρου στάθμευσης τροχοφόρων στον Δήμο Τρίπολης