Διαβούλευση για τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

01/04/2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διαβούλευση για τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) αποτελούν ένα εργαλείο χωρικής ανάπτυξης μέσω του οποίου μπορούν να εφαρμοστούν βιώσιμες αναπτυξιακές στρατηγικές στις αστικές περιοχές. Στόχος της Στρατηγικής ΒΑΑ είναι η ολιστική ανάπτυξη της περιοχής που αφορά και κατ’ επέκταση όλης της πόλης, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο με έργα υποδομών, αλλά και με δράσεις μάρκετινγκ, ψηφιακές εφαρμογές στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Οι παρεμβάσεις που επιθυμούμε να επιτύχουμε οδηγούν σε υψηλότερη ποιότητα ζωής των κατοίκων μας, δημιουργώντας παράλληλα ένα ιδανικό περιβάλλον για επισκέπτες και δημότες.

Προκειμένου να διαμορφώσουμε το περιεχόμενο της Στρατηγικής ΒΑΑ, οφείλουμε να προχωρήσουμε σε διαδικασίες ευρείας διαβούλευσης, κινητοποιώντας πολίτες, επιχειρηματίες, συλλόγους, αφού η διαβούλευση αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα αξιοποιηθούν για τη χάραξη μιας καταλληλότερης Στρατηγικής για το Δήμο Τρίπολης, ώστε να προταθούν έργα και δράσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας διαβούλευσης παρατίθεται ερωτηματολόγιο στο site το Δήμου https://www.tripolis.gr/ το οποίο καλούνται ν’ απαντήσουν κάτοικοι, φορείς, επιχειρήσεις, προκειμένου όλοι να συναποφασίσουν και να συνδημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες.