Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

21/01/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Στο φάκελο με τα συνημμένα αρχεία, αναρτώνται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς με επιπλέον αρχεία.

Δείτε τις δηλώσεις, εδώ. (2022)

Δείτε τις δηλώσεις, εδώ. (2023)

Δείτε τις δηλώσεις, εδώ. (2024)