Δήμος Τρίπολης | 2η Διαβούλευση με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

12/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δήμος Τρίπολης | 2η Διαβούλευση με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ο Δήμος Τρίπολης, σε συνέχεια Πρόσκλησής και της σχετικά υπογεγραμμένης Σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία "Diadίkasia Busίness Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία', διοργανώνει, εκ νέου, τη 2η Διαβούλευση με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Βασικό αντικείμενο της 2ης Διαβούλευσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, όπως πραγματοποιήθηκε με αυτοψία, μελέτη κειμένων πολιτικής και υφιστάμενων μελετών του Δήμου και τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν το Όραμα, οι Στρατηγικοί Στόχοι και οι Προτεραιότητες.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επικυρώσουν το όραμα, να οριστικοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους / προτεραιότητες και να συζητήσουν τα εναλλακτικά σενάρια για την κινητικότητα, προτείνοντας αλλαγές ή προσθήκες.
Η συνάντηση / δια8αύλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19-04-2021 και ώρα 12:30 , μέσω τηλεδιάσκεψης. Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας του zoom.

Προκειμένου να μετέχετε στην Διαβούλευση, παραθέτουμε τον σχετικό σύνδεσμο:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84911826771

Meeting ID: 849 1182 6771

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μπορείτε να επικοινωνείτε στο παρακάτω τηλέφωνο τις ώρες 10:00 - 17:00 Diadίkasia Busίness Consulting, τηλ.: 2106729040 και στο emαίl: vsionti@dίadίkasίa.gr (Υπεύθυνη: Βασιλική Σιόντη).

Για ενημέρωσή σας και διευκόλυνση της διαβούλευσης, επισυνάπτονται σχετικά αρχεία.