Ερωτηματολόγια για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Τρίπολης

08/01/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ερωτηματολόγια για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Τρίπολης

Στο πλαίσιο της υπογραφείσας σύμβασης του Δήμου Τρίπολης με την ανάδοχο εταιρεία DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Τρίπολης, παρακάτω αναρτώνται τρία ερωτηματολόγια, ώστε να συμπληρωθούν - απαντηθούν κατά περίπτωση από δημότες, με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στη βέλτιστη εκπόνηση του ΣΒΑΚ της πόλης μας.

Ερωτηματολόγιο Γονέων: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHcj8rpGY8uU3H6_Ho6qlR59dS3vfiI6b0e-dl1i_Ao7I75w/viewform

Ερωτηματολόγιο Μαθητών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIslIRIW9g5DNnKhfmnBzU6NgUm1q5G0H3d39y6sMTNo3xsw/viewform

Ερωτηματολόγιο Κατοίκων: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclbwM-o6FINfsvPHw36Zw5vQhtXLgQu7tUgT2W9kK6JHsr4A/viewform