Γνωστοποίηση - διευκρίνιση

24/05/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποίηση - διευκρίνιση

Σχετικά με το κατώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων για πρόσληψη στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης (Ανακοίνωση με αρ.13720/11-5-2023)

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 τον ν. 4765/2021, το κατώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων για πρόσληψη σεις κατασκηνώσεις τον Δήμου Τρίπολης είναι το 15° έτος, συμπληρωμένο. Ως εκ τούτον, όσοι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους μπορούν να υποβάλούν αίτηση για πρόσληψη σε ειδικότητες στις οποίες μπορούν να απασχοληθούν βάσει της κείμενης νομοθεσίας καθώς και των τυπικών προσόντων που απαιτούνται, μέχρι την Παρασκευή 26 Μαίου 2023. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην αρ. 1372011 Ι-5-2023 Ανακοίνωσή μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΛΛΗΣ 

κ.α.α.

Αλέξανδρος Κανελλόπουλος 

Αντιδήμαρχος Τρίπολης