Μαλλιαροπούλειο Κληροδότημα - Εκμίσθωση Καταστήματος στην Τρίπολη

20/12/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μαλλιαροπούλειο Κληροδότημα - Εκμίσθωση Καταστήματος στην Τρίπολη

Η δημοπρασία θα γίνει με κλειστές προσφορές.

Οι προσφορές αποστέλλονται  ή κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στον Δήμο Τρίπολης, υπόψη της  Διαχειριστικής Επιτροπής του Μαλλιαροπουλείου Κληροδοτήματος, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 32, έως και τις 22-1-2024.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘ ΚΑΤΑΣΤ 2023