Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2024)

28/03/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2024)

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2024 ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης.

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν ΕΔΩ.