Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Ιούλιος 2023)

09/08/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Ιούλιος 2023)

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον Ιούλιο 2023 ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης.

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν ΕΔΩ.