Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Μάιος 2023)

20/06/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Μάιος 2023)

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον Μάιο 2023 ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης.

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν ΕΔΩ.