Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Οκτώβριος 2023)

22/11/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Οκτώβριος 2023)

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον Οκτώβριο 2023 ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης.

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν ΕΔΩ.