Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Σεπτέμβριος 2023)

11/10/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Σεπτέμβριος 2023)

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον Σεπτέμβριο 2023 ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης. 

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν ΕΔΩ.