Ο Δήμος Τρίπολης στην 1η συνάντηση εθνικού δικτύου Europe Goes Local

01/03/2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Τρίπολης στην 1η συνάντηση εθνικού δικτύου Europe Goes Local

Στην 1η συνάντηση εθνικού δικτύου Europe Goes Local, συμμετείχε ο Δήμος Τρίπολης, με την κα Αικατερίνη Σιάμπου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως Τακτική Εκπρόσωπος του Δήμου στο Δίκτυο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Καλαμάτα 22-23 Φεβρουαρίου 2023.

Ο Δήμος Τρίπολης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δράσεις κινητικότητας των νέων της περιοχής, να δικτυωθεί και να παραθέσει την εμπειρία του στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και στην υλοποίηση αυτών στις προκλήσεις του Προγράμματος Erasmus+ την τελευταία 3ετία.

O Δήμος Τρίπολης συμμετέχει στο Δίκτυο από το 2022, έπειτα από αξιολόγηση, μαζί με 20 Ελληνικούς Δήμους και120 από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους του Δήμου μας. Η συνεργασία του Δήμου για την Σύμπραξη εκκίνησε τον Ιούλιο του 2016.

Την Εθνική Ομάδα Συντονισμού έχει συστήσει το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+.Στόχοι της εν λόγω Στρατηγικής Σύμπραξης είναι να ενισχυθεί η προσπάθεια αναγνώρισης και η ανάπτυξη της ποιότητας του ρόλου του youth work*, ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής για τη Νεολαία, σε επίπεδο Δήμων. 

Επίσης, σημαντικοί στόχοι είναι να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση του youth work σε επίπεδο Δήμων, να υποστηριχθεί η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Μονάδων Συντονισμού και των Δήμων για την ανάπτυξη στρατηγικής για τον τομέα του youth work αλλά και να συνδράμει στην συνολική ανάπτυξη του youth work ως μέρος της γενικότερης συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι Δήμοι μέλη του δικτύου, μέσα από την συμμετοχή τους στην Εθνική Ομάδα Εργασίας, ενισχύσουν το youth work σε τοπικό επίπεδο, στηρίζοντας ταυτόχρονα την εμπλοκή όλο και περισσότερων φορέων στα Προγράμματα Erasmus+/Νεολαία &Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και προβάλουν ως πολλαπλασιαστές τα προγραμμάτων που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και τα αποτελέσματα αυτών για τους νέους κάθε περιοχής.

Ο Δήμος Τρίπολης ήδη έχει ολοκληρώσει την συμμετοχή του ή είναι σε εξέλιξη η συμμετοχή του σε 15 ευρωπαϊκά προγράμματα την τελευταία 3ετία, εκ των οποίων τα 13 είναι ERASMUS+ και 9 για εκπαίδευση των youth workers.

*Στην Ελληνική πραγματικότητα δεν υπάρχει ως σήμερα ακριβή μετάφραση του όρου αλλά περιφραστική αποτύπωση του: ο άνθρωπος που εργάζεται με τους νέους και για τους νέους