Οι πίνακες πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

21/08/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι πίνακες πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Περισσότερα, εδώ.