Πίνακας Κατάταξης και Πίνακας Προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 του Δήμου Τρίπολης

23/08/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πίνακας Κατάταξης και Πίνακας Προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 του Δήμου Τρίπολης

Ανακοινώθηκαν ο Πίνακας Κατάταξης και ο Πίνακας Προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 του Δήμου Τρίπολης.

Διαβάστε εδώ.