Πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 του Δήμου Τρίπολης

25/04/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 του Δήμου Τρίπολης

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 του Δήμου Τρίπολης.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ