Πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2023 του Δήμου Τρίπολης

16/02/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2023 του Δήμου Τρίπολης

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2023 του Δήμου Τρίπολης.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ