Πρακτικό σύσκεψης εκπροσώπων κομμάτων για τον καθορισμό χώρων που διατίθενται στον Δήμο Τρίπολης κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο

13/06/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρακτικό σύσκεψης εκπροσώπων κομμάτων για τον καθορισμό χώρων που διατίθενται στον Δήμο Τρίπολης κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο

Στην Τρίπολη, σήμερα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των εκπροσώπων κομμάτων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 17487/9-06-2023 πρόσκληση του Δημάρχου κ. Κων/νου Τζιούμη, για τον καθορισμό των χώρων που διατίθενται από τον Δήμο Τρίπολης κατά την προεκλογική περίοδο και του τρόπου χρήσης αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 8481/15-2-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που μετέχουν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 ως κάτωθι:

Εκ μέρους του ΠΑ.ΣΟΚ-ΚΙ.ΝΑΛ. ο κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Εκ μέρους του Κ.Κ.Ε. ο κ. Γούργαρης Βαγγέλης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Κωστόπουλος Βασίλειος.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε να ισχύσει η κατανομή χώρων που είχε οριστεί κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της επιτροπής έτσι όπως εγκρίθηκε απ΄ το Δημοτικό Συμβούλιο με την 209/2023 απόφασή του και ομόφωνα έγινε δεκτό

Συνεπώς ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 209/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης και για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.

Τρίπολη 12 Ιουνίου 2023
Υπογραφές

Εκ μέρους του ΠΑ.ΣΟΚ-ΚΙ.ΝΑΛ.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Εκ μέρους του Κ.Κ.Ε.

Γούργαρης Βαγγέλης

Ο Δήμαρχος Τρίπολης


Κων/νος Τζιούμης