Προμήθεια φρέσκου γάλακτος

28/03/2024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Προμήθεια φρέσκου γάλακτος

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος από τον Δήμο Τρίπολης.

Διαβάστε τα σχετικά αρχεία, εδώ.