«Προμήθεια και εγκατάσταση λύσεων καινοτομίας για την ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Τρίπολης»

22/06/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Προμήθεια και εγκατάσταση λύσεων καινοτομίας για την ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Τρίπολης»

Ο Δήμος Τρίπολης έδωσε στη δημοσιότητα τη διακήρυξη για την «Προμήθεια και εγκατάσταση λύσεων καινοτομίας για την ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Τρίπολης».

Τα σχετικά, αρχεία, θα βρείτε εδώ.