Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών, εξοπλισμού αξιολόγησης / υπογραφών και εξοπλισμού ΤΠΕ των ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης

22/03/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών, εξοπλισμού αξιολόγησης / υπογραφών και εξοπλισμού ΤΠΕ των ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης