Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες των Δομών του Δήμου Τρίπολης και το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έτους 2023

28/03/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες των Δομών του Δήμου Τρίπολης και το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έτους 2023

Σε διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες των Δομών του Δήμου Τρίπολης και το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έτους 2023 » προχώρησε ο Δήμος Τρίπολης.

Διαβάστε τα σχετικά αρχεία.