Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (23/5/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

19.05.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (23/5/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (17/5/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

13.05.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (17/5/2024)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (25/4/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

24.04.2024

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (25/4/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (22/4/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

18.04.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (22/4/2024)

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής (22/4/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

11.04.2024

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής (22/4/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (9/4/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

06.04.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (9/4/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (19/3/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

16.03.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (19/3/2024)

Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (5/3/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

01.03.2024

Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (5/3/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (20/2/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

16.02.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (20/2/2024)

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής (27/2/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

15.02.2024

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής (27/2/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (13/2/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

09.02.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (13/2/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (30/1/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

26.01.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (30/1/2024)