Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (20/2/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

18.02.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (20/2/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (13/2/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

09.02.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (13/2/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (6/2/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

03.02.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (6/2/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (30/1/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

28.01.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (30/1/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (23/1/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

19.01.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (23/1/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης (24/1/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

19.01.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης (24/1/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (16/1/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

12.01.2024

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (16/1/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (27/12/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

22.12.2023

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (27/12/2023)

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (20/12/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

20.12.2023

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (20/12/2023)

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (19/12/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

19.12.2023

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (19/12/2023)

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (18/12/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

15.12.2023

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (18/12/2023)

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (18/12/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

15.12.2023

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (18/12/2023)