Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (12/12/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

10.12.2023

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (12/12/2023)

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (6/12/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

06.12.2023

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (6/12/2023)

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (5/12/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

05.12.2023

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (5/12/2023)

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (5/12/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

03.12.2023

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (5/12/2023)

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (4/12/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

01.12.2023

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (4/12/2023)

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (30/11/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

30.11.2023

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (30/11/2023)

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (29/11/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

29.11.2023

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (29/11/2023)

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (28/10/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

26.11.2023

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (28/10/2023)

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (24/11/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

24.11.2023

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (24/11/2023)

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (22/11/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

22.11.2023

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (22/11/2023)

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (21/11/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

21.11.2023

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (21/11/2023)

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (21/10/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

20.11.2023

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (21/10/2023)