Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»

23/06/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα  «ΚΑΛΥΨΗ»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  «ΚΑΛΥΨΗ» καλεί  Άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα Μάρτιο του 2023 και κατοικούν εντός του Δήμου Τρίπολης, όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κάλυψη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ