Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη

05/09/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ : 

1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη με σκοπό την κατανομή των χώρων προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης έχοντας υπόψιν: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών κ.λπ.» 

2. Τη με αριθμ. 8481/2022 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 674 τ. Β'/15.02.2022). 

3. Τις υπ. αριθμ. 849/65437/3.8.2023, 850/65443/3.8.2023 και 867/66743/8.8.2023 εγκυκλίους του Αναπληρωτού Υπουργού Εσωτερικών.

ΚΑΛΕΙ τους επικεφαλής ή τους εκπροσώπους: 

α) των συνδυασμών για τις Περιφερειακές εκλογές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 

β) των συνδυασμών για τις Δημοτικές εκλογές του Δήμου Τρίπολης, 

σε κοινή σύσκεψη την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Τρίπολης (Λαγοπάτη & Αταλάντης), στην αίθουσα συσκέψεων, με σκοπό την κατανομή των χώρων προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.