Πρόσκληση συμμετοχής για το πρόγραμμα "Κάλυψη"

27/02/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση συμμετοχής για το πρόγραμμα "Κάλυψη"

Ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ», καλεί άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα Μάρτιο του 2023 και κατοικούν εντός του Δήμου Τρίπολης, όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κάλυψη.

Διαβάστε εδώ το σχετικό αρχείο με την αίτηση.