Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (20/12/2023)

20/12/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (20/12/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά τη ματαίωση της κατά την 18η Δεκεμβρίου 2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης ύστερα από την αριθ. πρωτ. 114/14-12-2023 πρόσκληση συνεδρίασης και της κατά την 19η Δεκεμβρίου 2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης ύστερα από την αριθ. πρωτ. 115/19-12-2023 πρόσκληση συνεδρίασης επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 20η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη πρόσκληση, ήτοι:

  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφέ – μπαρ - εστιατόριο» στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με την επωνυμία Καφεστίαση Ο.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 23 και Μαλλιαροπούλου στην Τρίπολη.
  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Ταβέρνα - εστιατόριο» στον εσωτερικό χώρο, με την επωνυμία Δελής Νικόλαος του Γεωργίου που βρίσκεται επί της οδού Ταξιαρχών 77 στην Τρίπολη.
  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «εστιατόριο» στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με την επωνυμία «Γ. Μητσιόπουλος και Σια Ε.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Παντελεήμονος τέρμα στην Τρίπολη.
  1. Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σε περιοχή εντός Σχεδίου Τρίπολης και συγκεκριμένα στη συμβολή των δύο κάθετων οδών Μουτζουροπούλου και Αγίου Κωνσταντίνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ