Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (23/10/2023)

20/10/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (23/10/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την 23η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης), σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο της ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε., επί της οδού Καλαβρύτων 101 στο Ο.Τ. 736 της Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου επέκτασης σχεδίου πόλης Τρίπολης
  1. Γνωμοδότηση για την απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου: Υπαίθριος χώρος επί του ακινήτου «Στοά Αθανασιάδη».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ