Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (25/10/2023)

25/10/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (25/10/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά τη ματαίωση της κατά την 23η Οκτωβρίου 2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης ύστερα από την αριθ. πρωτ. 85/19-10-2023 πρόσκληση συνεδρίασης και της κατά την 24η Οκτωβρίου 2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης ύστερα από την αριθ. πρωτ. 86/24-10-2023 πρόσκληση συνεδρίασης επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 25η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη πρόσκληση, ήτοι:

  1. Γνωμοδότηση για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο της ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε., επί της οδού Καλαβρύτων 101 στο Ο.Τ. 736 της Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου επέκτασης σχεδίου πόλης Τρίπολης
  1. Γνωμοδότηση για την απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου: Υπαίθριος χώρος επί του ακινήτου «Στοά Αθανασιάδη».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ