Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (5/12/2023)

05/12/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (5/12/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά τη ματαίωση της κατά την 4η Δεκεμβρίου 2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης ύστερα από την αριθ. πρωτ. 106/30-11-2023 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 5η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:15, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη πρόσκληση, ήτοι:

  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφέ - μπαρ» στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με την επωνυμία Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 57-59 στην Τρίπολη.
  1. Γνωμοδότηση επί αίτησης παραχώρησης τμήματος της πλατείας Άρεως προκειμένου να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν Ψυχαγωγικά Παιχνίδια στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου για τα Χριστούγεννα 2023 και Πρωτοχρονιά 2024.
  2. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: "Παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης οργανικών αποβλήτων, με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού προς πώληση και ηλεκτροπαραγωγή και την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών, που θα εγκατασταθεί στη ΒΙΠΕ Τρίπολης (ΠΕΤ: 2204761924).
  3. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της υφιστάμενης Μονάδας Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος και Σταθμού Ιδιωτικής Χρήσης Ανεφοδιασμού Οχημάτων με υγρά καύσιμα, της εταιρείας "ΚΟΤΤΗΣ ΙΚΕ" στη θέση «Βαλτετσόρεμα» Τ.Κ. Μάκρης, Δ.Ε. Τρίπολης Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκαδίας (ΠΕΤ: 2310006529), που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας με α/α 128, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β΄).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ