Πρόσκληση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου (12/12/2023)

08/12/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου (12/12/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 12 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες α) του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και β) του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης έτους 2024

2. Έγκριση κοπής δέντρων

3. Εξέταση γραπτών εξηγήσεων

4. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σε περιοχή εντός σχεδίου πόλης Τρίπολης που στεγάζεται το σχολικό κτίριο του 8ου Νηπιαγωγείου στην διεύθυνση Καραϊσκάκη 69

5. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΖ 3152) για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 31

6. Παράταση μίσθωσης χώρου στέγασης Δομής Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) στα πλαίσια της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Τρίπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 6003040 του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027» ιδιοκτησίας «ΑΡΚΑΔΟΜΗ ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΑΡΚΑΔΟΜΗ ΙΚΕ)»

7. Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. παρελθόντος έτους

8. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

9. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ & Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ»

10. Αποδοχή επιχορήγησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών της 1ης & 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου 1 του έργου: «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο με την δημιουργία αρχαιολογικού περιπάτου».

11. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης.

12.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης για το έργο: «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο με την δημιουργία αρχαιολογικού περιπάτου».

13. Αποδοχή επιχορήγησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών αναθεώρησης της κύριας σύμβασης του υποέργου: «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Βασιλείου Τρίπολης» του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Βασιλείου Τρίπολης»

14. Αποδοχή επιχορήγησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου:«Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Βασιλείου Τρίπολης» του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Βασιλείου Τρίπολης».

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023

16. Αποδοχή επιχορήγησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών αναθεώρησης και απολογιστικών εργασιών της κύριας σύμβασης του υποέργου: «Ανάπλαση δημόσιου χώρου ανοικτού κέντρου εμπορίου Τρίπολης» του έργου: «Ανάπλαση δημόσιου χώρου ανοικτού κέντρου εμπορίου Τρίπολης»

17.Αποδοχή Επιχορήγησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών της 1 ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε. Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης Ιουνίου 2016» της δράσης: «Αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25-06-2016 (2014ΣΕ57200002)»

18. Αποδοχή Επιχορήγησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε. Τεγέας του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης Ιουνίου 2016» της δράσης: «Αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25-06-2016 (2014ΣΕ57200002)»

19. Αποδοχή Επιχορήγησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε. Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης Ιουνίου 2016» της δράσης: «Αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25-06-2016 (2014ΣΕ57200002)».

20.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών, προμηθειών & υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου

21.Αλλαγή χρηματοδότησης για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

22. Απευθείας εκμίσθωση τμήματος της Πλ. Άρεως για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2023 και Πρωτοχρονιάς 2024 του Δήμου Τρίπολης

23.Περί έγκρισης Α.Δ.Σ. του ΝΠ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

24.Ορισμός εισηγητή εκκαθαριστή και υπολόγου για την πράξη με τίτλο: «Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης Δήμου Τρίπολης» που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της ΣΑΕΠ 0267 (2023ΕΠ02670068)

25.Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ»

26. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΠΑΡΘΕΝΙ»

27. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

28. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τρίπολης»

29. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ