Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (20/2/2024)

16/02/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (20/2/2024)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 1. Σας καλούμε στις 20 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) και ισχύει για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών, προμηθειών & υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου
 3. Γνωμοδότηση επί σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου έτους 2024
 4. Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
 5. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 770/2016 Α.Δ.Σ. περί παραχώρησης χρήσης των γραφείων του ισογείου χώρου – πρώην ΚΕΠ της Κοινότητας Νεστάνης στον "Προοδευτικό Σύλλογο Νεστάνης
 6. Παραχώρηση χρήσης ή μη του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Αγίου Βασιλείου στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου
 7. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων (κάδοι απορριμμάτων – καρέκλες) που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463)
 8. Έγκριση διέλευσης των αγώνων δρόμου αναψυχής με την επωνυμία «Γεωργάντεια 2024» και παραχώρησης των χώρων διεξαγωγής και διέλευσής τους
 9. Περί επιχορήγησης του Σωματείου «ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 10. Παράταση προθεσμίας έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» (Σχετ. η αρ. 67/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
 11. Παράταση προθεσμίας έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΡΙΑΚΟΝΑΣ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ» (Σχετ. η αρ. 66/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
 12. Έκδοση απόφασης έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων Σπυρίδωνα Μπιλίδα επί της Επ. Οδού Τρίπολης – Άστρους, εντός ορίων οικισμού Σταδίου Δ.Ε. Τεγέας Δ. Τρίπολης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ