Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (9/8/2023)

05/08/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (9/8/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 09 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 να

προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του

αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες α) του άρθρου

74 του Ν. 4555/18 και β) του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης

στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2023

2. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2023

3. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του κοινόχρηστου χώρου στη θέση «Κάτω

Βρύση» της Κοινότητας Λεβιδίου στις 17-08-2023

4. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

7. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο:

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΟΙΚΙΑ ΤΑΓΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ Κ.

ΜΑΝΑΡΗ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ»

9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ Κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΡΥΘΙΟΥ»

10.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση

ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς – Φάση Β΄

11.Παράταση προθεσμίας έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΦΑΣΗ Β»

12.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

13.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚ. ΝΤΟΥΜΑ»

14.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΙΖΩΝ»

15.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τ.Κ. ΝΕΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

16.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση οδών

Γεωργίου Α και Εθνομαρτύρων στην κοινότητα Τρίπολης»

17.Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Ανάπλαση οδών Γεωργίου Α και

Εθνομαρτύρων στην κοινότητα Τρίπολης»

18.Ορισμός Επιτροπής ελέγχου Εμποροπανήγυρης Τεγέας Δήμου Τρίπολης

19.Ορισμός Επιτροπής ελέγχου Εμποροπανήγυρης Κ. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης

20.Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για τον Κανονισμό Καθαριότητας του

Δήμου Τρίπολης

21.Περί τροποποίησης της σύμβασης για την υπηρεσία «Επισκευή και συντήρηση

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης έτους 2022 (Τμήμα ΣΤΠρομήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου)

22.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού γηπέδου «Αναστάσιος Μουκάκης» (Φιλικών)

στον Παναρκαδικό Αθλητικό Όμιλο Κωφών «ΜΟΡΙΑΣ»

23.Περί επιχορήγησης του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΑΡΗ

24.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

25.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη κοινοτικών χώρων της Κοινότητας Στενού

στον Σύλλογο Στενιωτών Αρκαδίας «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» το διάστημα

13 έως 15 Αυγούστου 2023

26.Περί επιχορήγησης του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑμεΑ Αρκαδίας

27.Περί επιχορήγησης του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

«ΚΝΑΚΕΑΤΙΣ ΑΡΤΕΜΙΣ»

28.Περί επιχορήγησης του ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

29.Έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του

έργου: «Πλακόστρωση κοινόχρηστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα

Κερασταρίου και Τοπική Κοινότητα Βουνού του Δήμου Τρίπολης»

30.Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

31.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ»

32.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΘΟΥ»

33.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ

34.Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΧΩΡΟΥ ΗΡΩΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

35.Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συνεργασίας

36.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

37.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της Κεντρικής Πλατείας Κοινότητας

Βλαχοκερασιάς στις 12-8-2023 και στις 14-8-2023 στο «Σύλλογο Νέων

Βλαχοκερασιάς»

38.Περί επιχορήγησης του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ»

39.Περί επιχορήγησης του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

40.Ιστορική μνήμη τιμή των αγώνων της πόλης (Τρίπολης) κατά του φασισμού

και του ναζισμού

41.Έκδοση απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως μέτρα για την ασφαλή

διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την 51η

Παμπελοποννησιακή Έκθεση

Τεγέας και τη θρησκευτική και εμπορική Πανήγυρη Παλαιάς Επισκοπής

Τεγέας

42.Περί παραχώρησης χρήσης του δημοτικού χώρου – γηπέδου/προαύλιου

Σχολικού Συγκροτήματος Βλαχοκερασιάς

43. 3η  Παράταση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΛΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΤΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

44.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων, προμηθειών,

υπηρεσιών & υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου

45.Περί εκκαθάρισης δικαστικής δαπάνης της Κοινωφελούς Δημοτικής

Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τρίπολης»

46.Αντικατάσταση υπολόγου διαχειριστή λογαριασμού ειδικού σκοπού που

αφορά την κατάθεση πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Κανδήλας

47.Περί επιχορήγησης του ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

48.Περί επιχορήγησης του ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

49.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

50.Απευθείας εμκίσθωση ή όχι του δημοτικού ακινήτου «Πλατείας της

Κοινότητας Κανδήλας» για την πραγματοποίηση παραδοσιακού πανηγυριού

στις 14-8-2023

51.Παραχώρηση της πλατείας απέναντι από το Γυμνάσιο Τεγέας Κοινότητας

Αλέας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλέας « Η Αλέα Αθηνά» στις 11-8-2023 για

πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης

52.Έγκριση της αρ. 2/2023 Απόφασης της Κοινότητας Κανδήλας

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ