Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (23/1/2024)

19/01/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (23/1/2024)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 23 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) και ισχύει για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου
  2. Ορισμός Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της επιχείρησης του Δήμου Τρίπολης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
  3. Συγκρότηση Δ.Σ. του Συνδέσμου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ»
  4. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου στη Δ.Ε.Π.Ε. Τρίπολης
  5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τρίπολης στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»
  6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τρίπολης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ο.Τ.Α.
  7. Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρίπολης
  8. Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρίπολης
  9. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  10. Απευθείας Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: διαμέρισμα 2ου ορόφου στο «Μοιράγειο Μέγαρο» Κοινότητας Κολλινών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ