Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (30/1/2024)

26/01/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (30/1/2024)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 30 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) και ισχύει για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 • Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Τρίπολης στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
 • Λύση μίσθωσης του Περιπτέρου, επί της Πλ. Πετρινού (Ν.Α. πλευρά)
 • Συγκρότησης Επιτροπής καθορισμού μισθωμάτων εκμισθώσεων δημοτικών ακινήτων χωρίς δημοπρασία (Δυνάμει των διατάξεων του αρθρ. 196, του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»
 • Σύσταση Δουλείας Διόδου με δουλεύον ακίνητο ιδιοκτησίας Δήμου Τρίπολης, στην Δημοτική Κοινότητα Σκοπής
 • Επανάληψη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου στην Τρίπολη, για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης
 • Συμμετοχή του Δήμου στην Λαμπαδηδρομία των XXXIII Ολυμπιακών Αγώνων Paris 2024 & έγκριση μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
 • Λήψη απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σε περιοχή Εντός Σχεδίου Τρίπολης και συγκεκριμένα στη συμβολή των 2 κάθετων οδών ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
 • Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Τρίπολης
 • Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή του στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2022-2023
 • Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Τρίπολης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
 • Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Τρίπολης»
 • ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ Ν.Π. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 • Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 • Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ