Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (30/10/2023)

30/10/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (30/10/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 3η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. 1. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδων) και καθρέφτη ελέγχου κυκλοφορίας, εντός των διοικητικών ορίων του οικισμού Λουκά Δ.Ε. Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης.
  1. 2. Έκδοση απόφασης έγκρισης Κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο, της εταιρείας Βερβαινιώτης Νικόλαος ΟΕ, επί της οδού Καλαβρύτων 101 στο ΟΤ 736 της πολεοδομικής ενότητας Σταδίου επέκτασης σχεδίου πόλης Τρίπολης.
  1. 3. Έκδοση απόφασης έγκρισης Κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων, της εταιρείας Σίδερη Σταυρούλα & ΣΙΑ ΟΕ, στο 5ο χλμ Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου εντός ορίων οικισμού Χάνια Σκοπής Κοινότητας Σκοπής ΔΕ Τρίπολης, Δήμου Τρίπολης.
  1. 4. Έγκριση κοπής δέντρων.
  1. 5. Έγκριση κοπής δέντρων.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ