Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης (2/8/2023)

02/08/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης (2/8/2023)

Μετά τη ματαίωση της κατά την 1η Αυγούστου 2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης ύστερα από την αριθ. πρωτ. 60/26-7-2023 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 2α Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:15, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη πρόσκληση, ήτοι:

  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφετέρια» στον εσωτερικό χώρο, με την επωνυμία Γκλίνος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 46Β στην Τρίπολη.
  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Σνακ μπαρ - αναψυκτήριο» στον εξωτερικό χώρο, με την επωνυμία Ι. Κυριακόπουλος – Κ. Μπακογιαννάκης Ο.Ε., που βρίσκεται επί της πλατείας Άρεως στην Τρίπολη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ