Πρόσκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης (3/10/2023)

02/10/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης (3/10/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά τη ματαίωση της κατά την 2α Οκτωβρίου 2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης ύστερα από την αριθ. πρωτ. 76/28-9-2023 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 3η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:15, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη πρόσκληση, ήτοι:

  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφετέρια - μπαρ» στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με την επωνυμία Α. Μιχαγιάννης και Σια Ο.Ε., που βρίσκεται επί της οδού Τάσου Σεχιώτη 36 στην Τρίπολη.
  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφετέρια - εστιατόριο» στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με την επωνυμία Μποσμής Χαρίλαος του Ευσταθίου, που βρίσκεται επί της οδού Μαλλιαροπούλου 9 στην Τρίπολη.
  1. Γνωμοδότηση για την ονοματοδοσία της ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ. 951-953 Α και 952-955-953 κάθετη στην οδό Αγάπης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ