Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (7/3/2023)

04/03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (7/3/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 7 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης β΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 41/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Επαναχρέωση ποσού
 3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 43/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων Κ.Ο.Κ..
 6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
 7. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων.
 8. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
 9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
 10. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
 11. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Ροεινού στους Προσκόπους Καλαμάτας και Ναυπλίου στις 18-19 Μαρτίου 2023.
 12. Ανάκληση της με αριθμό 795/2016 Α.Δ.Σ. Τρίπολης (ΑΔΑ: ΨΚΦΡΩΗΡ-ΑΦΘ) περί παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Σιλίμνης.
 13. Απευθείας εκμίσθωση αίθουσας στο κτίριο του δημοτικού ακινήτου "πρώην Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Σιλίμνης" στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Σιλιμνιωτών "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"». (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196, του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)
 14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΚΛΙΜΕΝΤΖΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΜΙΑΔΕΣ»
 15. Παράταση ισχύος εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας Αιμιλίας Μαντή με ενοικιαστή τον Νικόλαο Μαντή επί της οδού Ναυπλίου 121 στο Ο.Τ. 614 σχεδίου πόλης Τρίπολης.
 16. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ»
 17. 2η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΝΕΣΤΑΝΗΣ»
 18. Παράταση προθεσμίας έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ».
 19. Παράταση προθεσμίας έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ»
 20. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Τρίπολης»
 21. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 25/06/2016»
 22. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 25/06/2016».
 23. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 25/06/2016»
 24. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τρίπολης»
 25. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών
 26. Αλλαγή χρηματοδότησης δράσεων χρηματοδοτούμενων από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών.
 27. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
 28. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΟΥ Ν.Π. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
 29. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
 30. Έγκριση παραχώρησης χώρου για χρήση κάθε Τετάρτη μέχρι και τις 31/5/2023 συγκεκριμένης δράσης(στείρωση γατών) στο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ