Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 - 2027


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος 2021-2027»

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ MIS ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Δράσεις Ψηφιακού μετασχηματισμού Δήμου Τρίπολης 6003040 395.227,13 €
2 Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Τρίπολης με περιοχή ευθύνης της Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 6002825 269.730,00 €