ΕΡΓΑ Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»


ΤίτλοςΠροϋπολογισμός
«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» στους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.349.501,44 €
Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Τρίπολης2.160.000,00 €
Αστική Ανάπλαση Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων και κτιρίου Κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Τρίπολης2.971.206,96 €