Αιτήματα για κλάδεμα δένδρων, φυτεύσεις δένδρων, κ.ά (Πράσινο)


Αιτήματα για:

  • κλάδεμα δένδρων
  • φυτεύσεις δένδρων
  • διαμορφώσεις θάμνων
  • κοπή ζιζανίων (χόρτων κλπ)

ευρισκομένων επί κοινοχρήστων ή δημοτικών χώρων, πλατειών, νησίδων κ.λ.π, υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αταλάντης και Λαγοπάτη ισόγειο) με αίτηση που θα απευθύνεται στο τμήμα Ειδικών Συνεργείων & Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Παρατήρηση: Η αίτηση για κάθε αίτημα θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αιτούντα τη διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας του καθώς και το θέμα και τη διεύθυνση του χώρου στον οποίο ζητείται η παρέμβαση.

Επικοινωνία

Τμήμα Ειδικών Συνεργείων και Συντήρησης Πρασίνου

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ