Πιστοποιητικά Εγγραφής στο Δημοτολόγιο (ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ)


Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και σε περίπτωση απώλειας μπορεί να φέρει διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας.

Επικοινωνία

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

ΣΩΖΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ